Vee Le

“ Vừa xem bài Tarrot ở đây, được 1 bạn nam đeo kính xem cho, bạn nói đúng 100% những chuyện đã qua, bây giờ đang chờ đợi những chuyện sắp tới như thế nào. Không gian qán yên tĩnh, thoáng mát. Nói chung là very good! ”

- Vee Le -
Chat Live Facebook