Sandy Nguyễn

“ Tuyệt vời!!! Sẽ ghé quán lâu dài Thích mấy ac xem bài tarot ”

- Sandy Nguyễn -

Wichita – The Tarot Café

Sứ mệnh của Wichita là đồng hành cùng bạn giải quyết các rắc rối của cuộc sống.

Chat Live Facebook