Nguồn gốc xuất hiện của Tarot là từ đâu?

Bói toán thường được che giấu trong những bí ẩn sâu xa giống như việc che giấu nguồn gốc thực tế của nó, và Tarot cũng không là ngoại lệ. Có rất nhiều câu chuyện hoang đường về việc bài Tarot xuất hiện như thế nào và chúng bắt nguồn từ đâu. Lịch sử về

Xem chi tiết