Blog

wichita, nàng thơ của ta
Tình yêu, tình bạn…
Ai không giả dối…
Đừng bao giờ thay đổi…
Đừng nên dùng những lời tuyệt tình…
Có 1 ngày bạn sẽ hiểu…

Chat Live Facebook