Kim Hoa

“ Em rất thích anh Tiến và anh Phát, cả 2 lần en đi xem và em có cảm giác rất tin tưởng 2 anh. 2 anh đều có câu trả lời khá sát đáng và khả quan! Em cảm ơn 2 anh Biểu tượng cảm xúc colonthree ! ”

- Kim Hoa -
Chat Live Facebook