Hữu Lam

“ Hôm nay đi coi lần đầu tại quán. Mình coi bạn reader tên Tiến thì phải. Coi khá đúng và bạn reader lại rất ư nhiệt tình cũng như thân thiện ^^. Mình chắc chắn sẽ quay lại đây lần nữa. ”

- Hữu Lam -
Chat Live Facebook