Giới Thiệu Tarot Reader Wichita: Hiếu Nguyễn (Hiey)

Họ tên: Nguyễn Trung Hiếu. Biệt danh: Hiey hoặc Kalimimo. Năm sinh: 1996. Bộ bài đại diện: Gilded Royale Tarot, Lenormand Everywhere.  Góc Nhìn Về Tarot Reader Reader Hiếu Nguyễn đã bước vào hành trình Tarot từ năm 2014 và vẫn luôn cố gắng cống hiến hết mình cho nghề này. Xuất phát từ niềm

Xem chi tiết


Giới Thiệu Tarot Reader Wichita: Khả Doanh (Virra)

Họ tên: Cấn Khả Doanh. Biệt danh: Virra Năm sinh: 1990. Bộ bài đại diện: Karma Tarot, Maybe Lenormand. Góc Nhìn Về Tarot Reader Năm 2018 đã đánh dấu giai đoạn biến chuyển lớn trong cuộc sống của Doanh khi bản thân bắt đầu chợt nhận ra chính mình đã không thể tiếp tục hành

Xem chi tiết


Giới Thiệu Tarot Reader Wichita: Ngọc Trúc (Sofie)

Họ tên: Phan Huỳnh Ngọc Trúc.  Biệt danh: Sofie. Năm sinh: 1998. Bộ bài đại diện: Forest of Enchantment Tarot, Whispers of Love Oracle. Góc Nhìn Về Tarot Reader Reader Ngọc Trúc bén duyên với hành trình Tarot vào năm 2016 – khi cô nàng đang phải đối mặt với biến cố lớn nhất trong

Xem chi tiết