Giới Thiệu Tarot Reader Wichita: Minh Huy (Chris)

Họ tên: Lê Nguyễn Minh Huy. Biệt danh: Chris.  Năm sinh: 1996. Bộ bài đại diện: Everyday Witch Tarot, Everyday Witch Oracle. Góc Nhìn Về Tarot Reader Reader Minh Huy bắt đầu bén duyên với Tarot từ năm 2010. Sau một thời gian nghiên cứu, tìm tòi và tự học hỏi các kiến thức từ

Xem chi tiết


Giới Thiệu Tarot Reader Wichita: Ngọc Trúc (Sofie)

Họ tên: Phan Huỳnh Ngọc Trúc.  Biệt danh: Sofie. Năm sinh: 1998. Bộ bài đại diện: Forest of Enchantment Tarot, Whispers of Love Oracle. Góc Nhìn Về Tarot Reader Reader Ngọc Trúc bén duyên với hành trình Tarot vào năm 2016 – khi cô nàng đang phải đối mặt với biến cố lớn nhất trong

Xem chi tiết


Giới Thiệu Tarot Reader Wichita: Hồng Phúc (Yue)

Họ tên: Đỗ Hồng Phúc.  Biệt danh: Yue. Năm sinh: 1999. Bộ bài đại diện: Ethereal Visions Tarot (Luna Edition), Tarot de Marseille. Góc Nhìn Về Tarot Reader Phúc có cơ hội bén duyên sâu với lĩnh vực Tarot từ năm 2017 và chính thức dấn thân vào con đường đọc bài Tarot chuyên nghiệp

Xem chi tiết


Giới Thiệu Tarot Reader Wichita: Bích Ngọc (Sophia)

Họ tên: Lê Huỳnh Bích Ngọc. Biệt danh: Sophia. Năm sinh: 1999. Bộ bài đại diện: Smith Waite Tarot, Runic Tarot.  Góc Nhìn Về Tarot Reader Với niềm đam mê cháy bỏng cùng mục tiêu theo đuổi hành trình trở thành một Tarot Reader chuyên nghiệp, Bích Ngọc đã tìm hiểu và hoạt động xem

Xem chi tiết