Bảng Giá Coi Xem Bói Bài Tarot Tại Wichita Tarot
Dịch Vụ Thời Gian Chi Phí
Xem Tarot Trực Tiếp Có Đặt Hẹn Và Thanh Toán Trước 30 Phút 200.000 – 220.000 VNĐ
Xem Tarot Trực Tiếp Không Đặt Hẹn Trước 30 Phút 250.000 VNĐ
Xem Tarot Online Đặt Hẹn Và Thanh Toán Trước 30 Phút 200.000 VNĐ
Xem Tarot Tổng Quan Năm (File báo cáo định dạng PDF, gửi qua email. Tham khảo demo báo cáo: https://bit.ly/2WZGxDE) 14 Ngày Làm Việc 2.000.000 VNĐ
Xem Tarot Trực Tiếp

Xem Tarot Trực Tiếp

Đặt Hẹn & Thanh Toán Trước

◼ Phí lượt xem (30 phút):

◽ Khung giờ thông thường: 220.000đ.
◽ Khung giờ ưu đãi (13:00 – 17:00): 200.000đ.

—–
◼ Tùy chọn dịch vụ thêm:

◽ Thêm 15 phút lượt xem (đặt trước): 30.000đ
◽ Thêm 15 phút lượt xem (không đặt trước): 50.000đ
(Tổng thời gian phát sinh tối đa 90 phút)
◽ Hỗ trợ thay đổi đặt chỗ (xin thông báo chậm nhất 120 phút trước giờ hẹn): 30.000đ
◽ Thêm người đi cùng (tối đa 01 người): 120.000đ

—–
◼ Quyền lợi:

◽ Đặt hẹn với reader yêu thích
◽ Không phải chờ đợi
◽ Đặt hẹn trong 03 phút
◽ Không giới hạn số câu hỏi
◽ Dịch vụ mở mọi ngày trong tuần
◽ Linh hoạt thời lượng phiên xem
◽ Reader trên 04 năm kinh nghiệm
◽ Cam kết hoàn toàn hài lòng

Xem Tarot Trực Tiếp

Xem Tarot Trực Tiếp

Không Đặt Hẹn Trước

◼ Phí lượt xem (30 phút):

◽ Mọi khung giờ: 250.000đ
—–
◼ Tùy chọn dịch vụ thêm:

◽ Thêm 15 phút lượt xem: 50.000đ
(Tổng thời gian phát sinh tối đa 90 phút)
◽ Thêm người đi cùng (tối đa 01 người): 120.000đ

—–
◼ Quyền lợi:

◽ Không giới hạn số câu hỏi
◽ Dịch vụ mở mọi ngày trong tuần
◽ Linh hoạt thời lượng phiên xem
◽ Reader trên 04 năm kinh nghiệm
◽ Cam kết hoàn toàn hài lòng

Xem Tarot Online

Xem Tarot Online

Đặt Hẹn & Thanh Toán Trước

◼ Phí lượt xem (30 phút):

◽ Mọi khung giờ: 200.000đ.

—–
◼ Tùy chọn dịch vụ thêm:

◽ Thêm 15 phút lượt xem (đặt trước): 30.000đ
◽ Thêm 15 phút lượt xem (không đặt trước): 50.000đ
(Tổng thời gian phát sinh tối đa 90 phút)
◽ Hỗ trợ thay đổi đặt chỗ (xin thông báo chậm nhất 120 phút trước giờ hẹn): 30.000đ
◽ Thêm người đi cùng (tối đa 01 người): 120.000đ

—–
◼ Quyền lợi:

◽ Đặt hẹn với reader yêu thích
◽ Không phải chờ đợi
◽ Hoàn thành đặt hẹn trong 03 phút
◽ Không giới hạn số câu hỏi
◽ Hỗ trợ video call và audio call
◽ FaceTime, Zalo, Messenger, Skype, Viber
◽ Reader trên 04 năm kinh nghiệm
◽ Cam kết hoàn toàn hài lòng

Xem Tổng Quan Năm

Xem Tổng Quan Năm

File PDF Báo Cáo Tổng Quan Cho Năm Mới

◼ Phí thực hiện: 2.000.000đ

—–
◼ Quyền lợi:

◽ Được chọn reader yêu thích
◽ File báo cáo được trình bày chỉn chu, đầy đủ hình ảnh trải bài và giải nghĩa
◽ Hoàn thành quy trình đặt dịch vụ trong 03 phút
◽ Nội dung báo cáo bao quát mọi khía cạnh cần lưu ý trong 12 tháng
◽ Hỗ trợ giải đáp thắc mắc từ chính reader (01 lần qua email)
◽ Reader trên 04 năm kinh nghiệm

—–
◼ Các lưu ý khác:

◽ Phí dịch vụ có thể khác biệt tùy reader
◽ Format bản báo cáo tùy thuộc mỗi reader
◽ Có thể có nhiều hơn một bộ bài được sử dụng trong quá trình xem tổng quan, bao gồm và không giới hạn với bài tarot, bài oracle và bài trà
◽ Thời gian thực hiện: tối đa 14 ngày làm việc
◽ Hình thức dịch vụ: Gửi file báo cáo PDF qua email
◽ Dịch vụ chỉ mở đăng ký vào thời điểm cuối năm trước – đầu năm hiện tại
◽ Tham khảo format báo cáo của mỗi reader tại đây: https://bit.ly/2WZGxDE