Bảng Giá Coi Xem Bói Bài Tarot Tại Wichita Tarot
Dịch Vụ Thời Gian Chi Phí
Xem Tarot Trực Tiếp Có Đặt Hẹn Và Thanh Toán Trước 30 Phút 170.000 – 190.000 VNĐ
Xem Tarot Trực Tiếp Không Đặt Hẹn Trước 30 Phút 220.000 VNĐ
Xem Tarot Online Đặt Hẹn Và Thanh Toán Trước 30 Phút 170.000 VNĐ
Xem Tarot Trực Tiếp

Xem Tarot Trực Tiếp

Đặt Hẹn & Thanh Toán Trước

◼ Phí lượt xem (30 phút):

◽ Khung giờ thông thường: 190.000đ.
◽ Khung giờ ưu đãi (13:00 – 17:00): 170.000đ.

—–
◼ Tùy chọn dịch vụ thêm:

◽ Thêm 15 phút lượt xem (đặt trước): 30.000đ
◽ Thêm 15 phút lượt xem (không đặt trước): 50.000đ
(Tổng thời gian phát sinh tối đa 90 phút)
◽ Hỗ trợ thay đổi đặt chỗ (tối đa 01 lần): 20.000đ
◽ Thêm người đi cùng (tối đa 01 người): 100.000đ

—–
◼ Quyền lợi:

◽ Đặt hẹn với reader yêu thích
◽ Không phải chờ đợi
◽ Đặt hẹn trong 03 phút
◽ Không giới hạn số câu hỏi
◽ Dịch vụ mở mọi ngày trong tuần
◽ Linh hoạt thời lượng phiên xem
◽ Reader trên 04 năm kinh nghiệm
◽ Cam kết hoàn toàn hài lòng

Xem Tarot Trực Tiếp

Xem Tarot Trực Tiếp

Không Đặt Hẹn Trước

◼ Phí lượt xem (30 phút):

◽ Mọi khung giờ: 220.000đ

—–
◼ Tùy chọn dịch vụ thêm:

◽ Thêm 15 phút lượt xem: 50.000đ
(Tổng thời gian phát sinh tối đa 90 phút)
◽ Thêm người đi cùng (tối đa 01 người): 100.000đ

—–
◼ Quyền lợi:

◽ Không giới hạn số câu hỏi
◽ Dịch vụ mở mọi ngày trong tuần
◽ Linh hoạt thời lượng phiên xem
◽ Reader trên 04 năm kinh nghiệm
◽ Cam kết hoàn toàn hài lòng

Xem Tarot Online

Xem Tarot Online

Đặt Hẹn & Thanh Toán Trước

◼ Phí lượt xem (30 phút):

◽ Mọi khung giờ: 170.000đ.

—–
◼ Tùy chọn dịch vụ thêm:

◽ Thêm 15 phút lượt xem (đặt trước): 30.000đ
◽ Thêm 15 phút lượt xem (không đặt trước): 50.000đ
(Tổng thời gian phát sinh tối đa 90 phút)
◽ Hỗ trợ thay đổi đặt chỗ (tối đa 01 lần): 20.000đ
◽ Thêm người đi cùng (tối đa 01 người): 100.000đ

—–
◼ Quyền lợi:

◽ Đặt hẹn với reader yêu thích
◽ Không phải chờ đợi
◽ Hoàn thành đặt hẹn trong 03 phút
◽ Không giới hạn số câu hỏi
◽ Hỗ trợ video call và audio call
◽ FaceTime, Zalo, Messenger, Skype, Viber
◽ Reader trên 04 năm kinh nghiệm
◽ Cam kết hoàn toàn hài lòng