Xem Tarot: Những Điểm Cần Lưu Ý

Xem Tarot: Những Điểm Cần Lưu Ý

Tarot là một bộ bài gồm 78 lá bài được chia thành hai nhóm chính: 22 lá Ẩn sĩ (Major Arcana) đại diện cho những nguyên mẫu và chủ đề phổ quát trong cuộc sống; và 56 lá Ẩn sĩ Nhỏ (Minor Arcana) chia thành bốn bộ suit (bộ gậy, bộ cốc, bộ kiếm và

Xem chi tiết