Giới Thiệu Tarot Reader Wichita: Khả Doanh (Virra)

Họ tên: Cấn Khả Doanh. Biệt danh: Virra Năm sinh: 1990. Bộ bài đại diện: Karma Tarot, Maybe Lenormand. Góc Nhìn Về Tarot Reader Năm 2018 đã đánh dấu giai đoạn biến chuyển lớn trong cuộc sống của Doanh khi bản thân bắt đầu chợt nhận ra chính mình đã không thể tiếp tục hành

Xem chi tiết