Giới Thiệu Tarot Reader Wichita: Minh Huy (Chris)

Họ tên: Lê Nguyễn Minh Huy. Biệt danh: Chris.  Năm sinh: 1996. Bộ bài đại diện: Everyday Witch Tarot, Everyday Witch Oracle. Góc Nhìn Về Tarot Reader Reader Minh Huy bắt đầu bén duyên với Tarot từ năm 2010. Sau một thời gian nghiên cứu, tìm tòi và tự học hỏi các kiến thức từ

Xem chi tiết